450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô (P4)

450 câu hỏi lý thuyết thi sát hạch lái xe ô tô (phần 4) từ câu 121 - 225 121/ Khi điều khiển xe cơ giới, người lái xe phải bật đèn tín hiệu báo rẽ trong trường hợp nào sau đây? 1-    Khi cho xe chạy thẳng. 2-    Trước khi thay đổi làn đường. 3-    Sau khi thay đổi làn đường. (more…)
More

450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô (P3)

450 câu hỏi lý thuyết thi sát hạch lái xe ô tô (phần 3) câu 61 - 121 61/ Trên đường có nhiều làn đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng làn đường như thế nào là đúng? 1-    Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở nhưng nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và đảm bảo an toàn. 2-    Phư...
More

450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô (P2)

450 câu hỏi lý thuyết thi sát hạch lái xe ô tô (phần 2) câu 31 - 60 31/ Những hành vi nào sau đây bị cấm? 1-    Bấm còi, rú ga liên tục, bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ. 2-    Bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong khu đô thị và khu dân cư, trừ các xe ưu tiện khi đang làm nhiêm vụ. (more…)
More

450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô (P1)

450 câu hỏi lý thuyết thi sát hạch lái xe ô tô (phần 1) câu 1 - 30 1/Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng? Đường bộ gồm: 1-    Đường, cầu đường bộ. 2-    Hầm đường bộ, bến phà đường bộ. 3-    Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ khác. Khái niệm “công trình đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng? (more…)
More