450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô (P4)

450 câu hỏi lý thuyết thi sát hạch lái xe ô tô (phần 4) từ câu 121 – 225  121/ Khi điều khiển xe cơ giới, người lái xe phải bật đèn tín hiệu báo rẽ trong trường hợp nào sau đây? 1-    Khi cho xe chạy thẳng. 2-    Trước khi thay đổi làn...

450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô (P3)

450 câu hỏi lý thuyết thi sát hạch lái xe ô tô (phần 3) câu 61 – 121   61/ Trên đường có nhiều làn đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng làn đường như thế nào là đúng? 1-    Trên đường có nhiều làn đường cho...

450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô (P2)

450 câu hỏi lý thuyết thi sát hạch lái xe ô tô (phần 2) câu 31 – 60   31/ Những hành vi nào sau đây bị cấm? 1-    Bấm còi, rú ga liên tục, bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ. 2-    Bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong khu...

450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô (P1)

450 câu hỏi lý thuyết thi sát hạch lái xe ô tô (phần 1) câu 1 – 30  1/Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng? Đường bộ gồm: 1-    Đường, cầu đường bộ. 2-    Hầm đường bộ, bến phà đường bộ. 3-    Đường, cầu đường bộ, hầm đường...