Để được giải đáp những thắc mắc của mình, bạn có thể để lại câu hỏi của bạn ở dưới đây.

11+7=