Em mất giấy phép lai xe mà không còn hồ sơ góc em phải lam sao?

Đặt câu hỏi của bạnDanh mục đơn: Hỏi về việc "Đổi bằng lái xe"Em mất giấy phép lai xe mà không còn hồ sơ góc em phải lam sao?
trần bá cảnh hỏi 10 tháng trước

Em mất giấy phép lai xe mà không còn hồ sơ gốc em phải làm sao?

1 Answers
admin Nhân viên trả lời 10 tháng trước

Chào bạn.Trường hợp của bạn có thể làm hồ sơ xin cấp lại GPLX. Bạn có thể quay lại trường nơi bạn đã đăng ký học và thi GPLX để xin thông tin về GPLX của mình: số GPLX, ngày cấp… Sau đó làm hồ sơ xin cấp lại GPLX bao gồm: thông tin về GPLX, giấy chứng nhận sức khỏe, bản sao CMND, đơn xin cấp đổi GPLX theo mẫu.

Your Answer

5 + 8 =